Jutte X Dyke

In november 2019 hebben we een dekaanvraag gedaan voor de combinatie:
Fenne Popke fan ‘e Wylde See (Dyke) * Fân de Douwetille Djoeke (Jutte)
NHSB 2996674 * NHSB 3050119
Begin januari 2020 heeft de fokadviescommissie hierop een positief dekadvies afgegeven.